Școala Gimnazială Internațională Agora continuă tradiţiile culturale şi de învăţământ preuniversitar din zona de vest a ţării fiind o instituţie particulară de învăţământ preuniversitar şi cercetare ştiinţifică înfiinţată prin decizia din 17 septembrie 2011 a Comitetului de direcţie al Fundaţiei AGORA, fiind organizată în conformitate cu Legea învăţământului nr. 1/2011 și cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (aprobat prin OMEC nr. 4925/2005).

Școala Gimnazială Internațională Agora urmărește să devină principalul partener educațional al elevilor din Oradea, reprezentând la cel mai înalt nivel interesele acestora. Şcoala are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi instrucţie indiferent de etnie sau religie. Misiunea Școlii Gimnaziale Internaționale Agora , ca instituție de învățământ preuniversitar, este didactică, înfăptuită prin asumarea unei depline responsabilități publice, fiind focalizată pe:

  • învățământ preuniversitar de calitate centrat pe elev.
  • transferul de cunoștințe către și în folosul societății.

Misiunea școlii constă în contribuţia la dezvoltarea tradiţiei educaționale în zona de vest a României, în menţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii europene, în crearea de noi cunoştinţe ştiinţifice în domeniile ce fac parte din obiectivele propuse. Școala oferă tinerilor condiţiile necesare pentru valorificarea aptitudinilor acestora prin învăţământ şi alte activităţi complementare, pentru susţinerea obiectivelor care asigură înfăptuirea misiunii.

Școala Gimnazială Internațională Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor şi la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică, să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de unităţile comerciale din vestul României.

La școala Agora fiecare copil este călăuzit cu grijă şi competenţă astfel incat să-şi formeze o personalitate armonioasă, să fie fericit, independent, capabil să reacţioneze creativ si responsabil la situaţii de viaţă diverse.

Viziunea AGORA este inspirată de teoria “inteligenţelor multiple” a lui Howard Gardner , conform căreia școala trebuie să dezvolte și motiveze valenţele individuale ale elevilor prin programe academice, sportive, şi artistice susţinute de factorii personali, emoţionali, sociali.

Planurile pentru dezvoltarea facilitatilor noastre sunt ambitioase si dorim sa oferim elevilor nostri, echipei noastre extraordinare, parintilor nostri, comunitatii noastre, locatii la standarde inalte, dotate cu toate facilitatile unei scoli moderne.

În viziunea noastră unicitatea fiecărui copil trebuie să fie respectată și valorificată, punând accent pe relațiile pozitive dintre elevii noștri și pe experiențe educative stimulante și ofertante. Copiii vor fi expuşi la o mare varietate de activitaţi și experienţe, vor putea să afle în ce activitaţi pot sa exceleze dar, şi mai important, să identifice ce preocupări ii fac fericiţi și ii ajută să aibă o viaţa împlinită.