Înscrierea la Școala Gimnazială Internațională Agora se bazează pe următoarele considerente:

 • vârsta minimă legală îndeplinită
 • dezvoltare psihică, intelectuală și fizică normală a copilului
 • compatibilitatea de valori și viziune dintre școală și familie
 • calitatea parteneriatului școala-familie
  • respectarea termenelor financiare, legale și uzuale
  • implicarea părinților în viața școlii
  • calitatea comunicării cu cadrele didactice, personalul administrativ și reprezentanții managementului
  • respectarea regulilor și procedurilor școlii
 • potențialul copilului de a beneficia de oferta noastră educațională
 • capacitatea școlii de a face față nevoilor educaționale ale copilului
 • o stare de sănătatate care permite frecventarea școlii în condiții normale
 • capacitatea de integrare armonioasă a copilului și familiei în colectivul Agora

Observație: au prioritate la înscriere frații/surorile elevilor școlii.

Pașii procesului de înscriere:

 • Familiarizarea cu oferta educaţională.
 • Completarea formularului de aplicare și achitarea taxei de aplicare de 500 RON. 
 • Completarea unui chestionar de catre părinți.
 • Observarea copilului de catre Coordonatorul de Dezvoltare Personală (care asistă la minim o zi petrecută de copil în școală).
 • Vizitarea școlii si discuția părintilor cu Directorul de Admitere (clarificarea ofertei de școlarizare, informarea asupra Ghidului Părinților, a Codului de comportament etc).
 • Discuția părinților cu Directorul școlii.
 • Comunicarea deciziei privitoare la înscriere.

Pentru mai multe detalii legate de înscriere, contactați-ne direct:

Email: scoalaagora@gmail.com

Director admitere: Alina Angela Manolescu 0728 284706

Procedura de înscriere

 • Completarea dosarului de înscriere:
  • Formular înscriere
  • Cerere înscriere
  • Copie după certificatul de naștere
  • Fișa medicală însoțită de certificat de vaccinare
  • Formular de acord cu Ghidul Părinților
 • Achitarea taxei de înscriere de 500 RON
 • Semnarea contractului de școlarizare