Abordarea educaţională a Școlii Gimnaziale Internaționale Agora se bazează pe teoria “inteligenţelor multiple” (Howard Gardner) care presupune că un singur stil de predare nu poate fi potrivit tuturor copiilor. Prin urmare, şcoala noastră încurajează metode şi abordări educaţionale variate, lucru care se reflectă în diversitatea cadrelor didactice: profesori, coordonatori de activităţi extra-curriculare specializaţi în domeniul lor (absolvenţi de muzică, arte plastice, religie, sport, psihologie, etc).

Astfel, pe parcursul unei zile, elevii se vor întâlni cu diferite stiluri de predare şi învăţare : de la discuţii informale în jurul unei mese rotunde la flash-uri informaţionale oferite pe laptop, agora-schoolde la învăţare extrasă dintr-un context conversaţional la tradiţionalele prezentări coordonate de profesor, de la libertatea oferită de hârtia de pictat la interpretarea originală a unui rol memorat, în fine de la ardoarea competiţională a orei de sport la fluiditatea oferită de muzicalitatea dansului. Selectaţi pe criteriul profesionalismului, profesorilor le este ulterior evaluată activitatea permanent, fiind instruiţi în cadrul zilelor de training cu privire la curricule alternative şi noi metode de predare.

Un aspect care este comun tuturor membrilor echipei AGORA este conştientizarea rolului pe care îl au faţă de copii dincolo de limitele stricte ale materiei pe care o predau. Astfel, se pune accent pe rolul tuturor profesorilor în dezvoltarea personală şi emoţională a copiilor, asigurându-ne că adoptăm un stil de predare deschis şi permisiv pentru comunicare, pentru experiment şi pentru eroare. Credem că succesul procesului de predare constă în oportunitatea oferită profesorului de a fi el însuşi, creativ, implicat, pasionat, informat.

Oferta noastră educaţională este construită astfel încât elevii noştri să se dezvolte pe următoarele dimensiuni:

Să înveţe să ştie

 • să aibă acces la cunoaştere, folosind în mod autonom resurse şi strategii de învăţare
 • să-şi dezvolte un stil de lucru/ de învăţare propriu
 • să-şi îmbogăţească înţelegerea despre lume prin integrarea noilor cunoştinţe în universul propriu de referinţe
 • să fie motivaţi să înveţe

Să înveţe să facă

 • să aplice creativ cunoştinţe, deprinderi în situaţii noi
 • să rezolve sarcini de lucru specifice unor domenii diverse (ştiinţe umaniste şi ştiinţe exacte, arte, sport, tehnologii), prin abordări şi metode de învăţare moderne (interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, teoria inteligenţelor multiple, metode interactive)
 • să exploreze realitatea din perspective multiple
 • să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă

Să înveţe să trăiască împreună cu ceilalţi

 • să-şi dezvolte deprinderi sociale (comunicare, interacţiune, participare, adaptare, cooperare, rezolvarea conflictelor)
 • să-şi formeze aptitudini interpersonale (toleranţă, flexibilitate, respect, interes pentru ceilalţi)
 • să participe la proiecte comune

Să înveţe să fie

 • să-şi formeze un sistem de valori şi principii
 • să-şi dezvolte trăsături de personalitate (reflexivitate, creativitate, echilibru emoţional)
 • să-şi descopere şi să-şi valorifice propriile înclinaţii
 • să-şi dezvolte aptitudini fizice prin practicarea sporturilor şi să-şi formeze simţul estetic