Şcoala tradiţională are tendinţa să se axeze doar pe primele doua tipuri de inteligenţă dintre cele 7 care se regăsesc în teoria inteligenţelor multiple a lui Howard Gardner : inteligenţa lingvistică şi inteligenţa logico-matematică. Școala Agora oferă elevilor săi posibilitatea să exerseze şi să dezvolte toate cele 7 inteligenţe (incluzând inteligenţa muzicală, kinetică, spaţială, interpersonală şi intrapersonală), astfel încât procesul de învăţare prin descoperire să fie complet.

Pentru a atinge acest obiectiv, este esenţial să oferim o gamă largă de activităţi extra-curriculare (cluburi, evenimente, experienţe), prin care elevii să poată să îşi exploreze şi dezvolte toate interesele şi talentele. Odată identificate, acestea împreună cu profilul de inteligență al copilului, stau la baza orientării spre acele domenii în care pot fi performanți. Părinţii sunt informați asupra profilului elevului și consultaţi în alegerea activităţilor extra-curriculare care pot varia în funcţie de clasă, vârstă şi de aptitudinile acestora.

Programa Agora pentru performanță reprezintă un complex de activități cognitive, creative și practice, experimente și jocuri destinate elevilor, structurate pe baza tipurilor de inteligență (logico-matematică, linvistică, naturalistă, vizuală, kinestezică, emoțională și muzicală). Acestea au ca scop dezvoltarea abilităților de comunicare și vorbire, gândirea creativă, spiritul de echipă, leadership-ul și permanenta dragoste pentru învățare. Copiii capătă încredere în ei înșiși, învață să aplice cunoștințele teoretice și astfel se pregătesc pentru viață.

Activitățile din programa Agora pentru performanță se grupează după cum urmează:

a. Cluburi Agora obligatorii:

Școala Agora are în vedere un set de cluburi extra-curriculare care sunt obligatorii pentru toti copiii, fiind menite sa completeze profilul individual de talent al elevului. Printre acestea se numără diferite direcții tematice:

 • științe naturale: astronomie, biologie, fizică, chimie
 • comunicare: literatură creativă, teatru, dicție, comunicare în public, negociere, programe de lectură și evaluare a ințelegerii limbilor străine studiate
 • arte
 • științe sociale: economie, drept, geografie, istorie, educaţie civică
 • life-coaching: programare neuro-lingvistică, managementul carierei, leadership, lucru în echipă
 • informatică
 • noţiuni de PSHE (personal, social and health education): educaţie personală, socială, emoţională, cât şi informaţii care privesc sănătatea, igiena, siguranţa copiilor.

 

b. Cluburi extra-curriculare la alegere:

Cluburile AGORA sunt gândite pentru a susține și stimula înclinațiile individuale ale fiecărui elev.

 • Cluburi de cunoaştere: Sah, Club de lectură, Literatura creativă, Matematicienii, ICT Club, Junior Achivement, Les connaisseurs, Sapientino, Science Fun
 • Cluburi de sport și mişcare: Dans, Karate, Cercetaşi, Zumba, Judo, Kendo, Echitație
 • Cluburi de arte: Arte grafice,Tehnici de pictură, Art&craft, Corul școlii, Pian, Chitară, Canto

Orele individuale sunt contra-cost nefiind incluse în oferta educationala de bază a scolii.

 

c. Concursuri și evenimente

AGORA este o instituţie vie, care are un calendar bogat în evenimente atât instructive, cât şi distractive. Evenimentele sunt alese astfel încât să vină în completarea activităţilor care au loc în cursul orelor şi al cluburilor extra-curriculare; toate evenimentele ţin de ceea ce noi numim “şcoala vietii” furnizându-le elevilor experienţe din lumea reală, ceea ce sprijină dezvoltarea lor pe plan personal, emoţional și social.

 • Concursuri și evenimente unde participă alte şcoli și instituţii de învăţământ, atât de stat cât şi particulare (olimpiade, competiţii sportive, artistice etc)
 • Ieşiri în afara şcolii: muzee, alte şcoli, organizaţii non-guvernamentale, instituţii de stat, companii, etc
 • Spectacole: (spectacol dramatic, balet, recital pian, expoziţie de pictură)
 • Lecţii deschise: în general pentru cluburile de mişcare
 • Implicarea părinţilor în proiecte la scoală (sau vizite la locul de muncă al părinţilor): Cultural Celebration Day, Târgul de Crăciun, Ziua Europei, Agora cetățenilor europeni etc
 • Proiecte de echipă cu clasa, cu alte clase, cu copiii mai mici
 • Open Days: pe parcursul mai multor zile dintr-o perioadă anunţată în Calendarul AGORA, Școala este deschisă părinţilor care pot, în felul acesta, să asiste la desfăşurarea orelor curriculare, a opţionalelor și a orelor de club

 

d. Excursii, tabere

În timpul semestrului, organizăm excursii și vizite diverse, cu ocazia cărora copiii vizitează acele instituții sau spații despre care învaţă în cadrul orelor sau care sunt legate de proiectele extra-curriculare pe care le derulează (proiect caritate etc).

În timpul vacanţelor, au loc tabere care pot să aibă și obiective educaţionale, nu doar distractive:

 • tabere de schi
 • tabere de cultura europeană (în străinătate)
 • tabără de aventuri etc