Școala Gimnazială Internațională Agora este autorizată de către Ministerul Educației Naționale prin O.M.E.C.T.S. 5702/10.09.2011 și prin O.M.E.N. 3632/19.06.2014.

aracip