Școala Gimnazială Internațională Agora a fost creată din dorința de a oferi părinților interesați de învățământ de calitate o ofertă completă pentru copiii care se pregătesc la un nivel înalt pentru a-și dezvolta propriile capacități și talente.

Când copilul dumneavoastră ne trece pragul, intră într-un mediu cald şi plin de entuziasm unde i se oferă siguranţa şi încrederea de a învăţa despre el și lumea ce îl înconjoară.

Învăţarea în sens clasic este la școala Agora doar punctul de plecare, copilul beneficiind de o multitudine de experienţe care îl vor ajuta să se descopere ca membru al comunităţii internaționale, individ unic şi extraordinar prin propriile talente.
De la Agora, copiii pleacă mai departe, pregătiţi pentru a avea succes în următoarele etape ale procesului educațional viitor. Trecuţi prin diferite experienţe, expuşi la o varietate de puncte de vedere, ei vor găsi punţi de comunicare, capacitatea de a se integra şi de a depăsi provocările vieţii oriunde în lume şi în orice moment .

Într-un peisaj educational deseori confuz și asaltat de probleme dintre cele mai diverse, școala noastra a fost creată din dorința de a promova un demers educational de calitate care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.

La noi la școală, copilul dumneavoastră are toate condițiile să învețe temeinic și să-și dezvolte abilități și atitudini ce îi vor permite să functioneze cu succes, ca adult, într-o societate multiculturală.

O gamă largă de activități extrașcolare și extracurriculare vor valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice copilului dumneavoastră și vor contribui esențial la formarea lui ca personalitate echilibrată și armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă și polivalentă.

Obiectivul principal al școlii primare este furnizarea unui pachet multifuncțional, transferabil de cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini  de care au nevoie elevii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală și pentru integrarea cu succes în etapele superioare de învățământ.

Aceste competențe cheie, afirmate la nivel european,  acționează ca fundament pentru învăţare și sunt împărțite în opt domenii:

 1. Comunicarea în limba maternă
 2. Comunicare in limbi straine
 3. Competente in matematica si competente elementare in stiinte si tehnologie
 4. Competente in utilizare a noilor tehnologii informationale si de comunicatie
 5. Competente pentru a invata sa inveti
 6. Competente de relationare interpersonala si competente civice
 7. Spirit de initiativa si antreprenoriat
 8. Sensibilizare culturala si exprimare artistica

 

Comunicarea in limba materna Comunicarea este abilitatea de a exprima si interpreta gânduri, sentimente şi fapte atât pe cale  orală cât şi scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scriere), şi de a interacţiona intr-un mod adecvat in cadrul întregii game a contextelor sociale şi culturale – educaţie şi instruire, la serviciu, acasă sau in timpul liber.
Comunicare in limbi straine Comunicarea intr-o limba străină are aceleaşi dimensiuni  ca şi comunicarea in limba maternă: se bazează pe abilitatea de a înţelege , de a exprima şi de a interpreta gânduri, sentimente şi fapte atât pe cale orală cât şi în scris (ascultare, vorbire, citire şi scriere) intr-o gamă potrivita de contexte sociale – la serviciu, acasă, în educaţie şi instruire – conform cu dorinţele sau nevoile individului. Comunicarea intr-o limba străină  de asemenea apelează la abilităţi  de mediere şi  înţelegere culturală. Nivelul performantei va varia  intre cele patru dimensiuni ,  intre diferitele limbi şi conform cu moştenirea şi cadrul lingvistic  al individului.
Competente in matematica si competente elementare in stiinte si tehnologie Alfabetizarea matematică este abilitatea de a aduna, scădea, înmulţi şi împărţi mental sau în scris  pentru a rezolva o gamă de probleme în situaţiile vieţii de fiecare zi. Accentul se pune mai ales pe proces decât  pe rezultat, mai degrabă pe activitate decât pe cunoaştere. Alfabetizarea ştiinţifică  se referă la abilitatea şi dorinţa  de a utiliza  cunoştinţele şi metodologia  menită să explice lumea naturală. Competenţa in tehnologie  e văzută ca înţelegerea şi utilizarea acelor cunoştinţe şi metode care pot modifica  cadrul natural ca răspuns la nevoile şi dorinţele oamenilor.
Competente in utilizarea noilor tehnologii informationale si de comunicatie Competenţa digitală implică utilizarea critică şi cu încredere a mijloacelor media electronice  la muncă, în timpul liber şi pentru comunicare. Aceste competenţe se referă la gândirea logică şi critică, la abilităţile de management a informaţiei la standarde înalte, si la abilităţi  de comunicare dezvoltate. La nivelul de baza, abilităţile  TIC cuprind utilizarea tehnologiei multimedia pentru a primi, evalua, stoca, produce, prezenta şi schimba informaţii, şi pentru a comunica şi a participa  in reţele prin intermediul Internetului.
Competente pentru a invata sa inveti „A învăţa să înveţi” cuprinde  disponibilitatea  de a organiza şi reglementa propria învăţare, atât individual cât şi in grup. Aceasta include abilitatea de  organiza eficient timpul, de a rezolva probleme, de a achiziţiona, procesa, evalua şi asimila noi cunoştinţe, şi de a aplica noile cunoştinţe  şi deprinderi  intr-o varietate de contexte – acasă. la servici, în educaţie şi instruire. In termeni mai generali, “a învăţa să înveţi” contribuie  puternic la managementul traseului  profesional.
Competente de relationare interpersonala si competente civice Competenţele re relationare interpersonala  cuprind toate formele  comportamentale care trebuie  stăpânite pentru ca un individ să fie capabil să participe  intr-un mod eficient si constructiv  la viata socială, şi să rezolve conflictele,  dacă e cazul. Abilităţile interpersonale sunt necesare pentru interacţiunea efectivă,  individual  şi in grupuri, şi sunt utilizate atât în domenii private cât şi in domenii publice.
Spirit de initiativa si antreprenoriat Antreprenoriatul are  o componentă activă şi una pasivă:  cuprinde  atât  capacitatea de a induce schimbări cât  şi abilitatea de a le primi, sprijini şi adapta  la inovaţia  adusa de către factorii externi. Antreprenoriatul  implică asumarea responsabilităţii pentru acţiunile cuiva, pozitive şi negative,  dezvoltarea unei viziuni strategice, stabilirea obiectivelor şi realizarea lor, precum  şi motivarea de a reuşi.
Sensibilizare culturala si exprimare artistica Exprimarea culturală cuprinde aprecierea importanţei  exprimării creative a ideilor, experienţelor şi emoţiilor prin intermediul diferitelor medii, incluzând muzica, expresia corporală, literatura şi artele plastice.

 

Scopul principal al Școlii Gimnazială Internațională Agora este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentrufiecare elev prin:

 1. Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi mai târziu, la viaţa de adult;
 2. Organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;
 3. Asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi ale sprijinului reciproc;
 4. Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprii, printr-un sistem pozitiv de recompense şi stimulente;
 5. Cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite, în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii şi opinii;
 6. Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare.