Condiții de înscriere:

 • vârsta minimă legală îndeplinită
 • dezvoltare psihică, intelectuală și fizică normală a copilului
 • compatibilitatea de valori și viziune dintre școală și familie
 • calitatea parteneriatului școala-familie
  • respectarea termenelor financiare, legale și uzuale
  • implicarea părinților în viața școlii
  • calitatea comunicării cu cadrele didactice, personalul administrativ și reprezentanții managementului
  • respectarea regulilor și procedurilor școlii
 • potențialul copilului de a beneficia de oferta noastră educațională
 • capacitatea școlii de a face față nevoilor educaționale ale copilului
 • o stare de sănătatate care permite frecventarea școlii în condiții normale
 • capacitatea de integrare armonioasă a copilului și familiei în colectivul Agora

Observație: au prioritate la înscriere frații/surorile elevilor școlii.

Pașii procesului de înscriere:

 • Întâlnire cu părinții sau susținătorii legali și elevul. Familiarizarea cu oferta educaţională.
 • Prezentarea unui portofoliu personal al elevului.
 • Observarea copilului de catre coordonatorul de dezvoltare personală (care asistă la minim o zi petrecută de copil în școală).
 • Vizitarea școlii si discuția părintilor cu directorul de admitere (clarificarea ofertei de școlarizare, informarea asupra codului de comportament și a regulamentului școlar etc).
 • Discuția părinților cu directorul școlii.
 • Comunicarea deciziei privitoare la înscriere.

Pentru mai multe detalii legate de înscriere, contactați-ne direct:

Email: scoalaagora@gmail.com

tel: 0728284706

Documente de înscriere

  • Cerere înscriere/transfer
  • Formular de înscriere
  • Certificat de naștere elev – copie
  • Acte de identitate părinți – copii
  • Dosar medical cuprinzând: fișa medicală (instituția de învățământ anterioară sau medic de familie), aviz de intrare în colectivitate, adeverință medicală – apt pentru educație fizică și sport
  • Formular de acord cu Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern și Codul etic al școlii
  • Dovada achitării taxei de înscriere
  • Contract de școlarizare

Metodologia înscrierii în clasa pregătitoare

Metodologia_-inscrierii_in_-invatamant-primar_-2019_Monitor-7