Sediul Școlii Gimnaziale Internaționale Agora este dotat cu: săli de clasă prietenoase, spaţii de studiu, locuri de destindere, teren şi sală de sport.

Resursele de învăţare din cadrul școlii sunt astfel concepute încât să îngăduie școlarilor:

  • pregătirea individuală (autoperfecţionare);
  • stimularea participării elevilor la evenimente extracuriculare în domenii interdisciplinare;
  • participarea la activităţi interactive în cadrul laboratoarelor și a atelierelor;
  • participarea la concursuri şi olimpiade naţionale şi internaţionale;
  • organizarea de schimburi educaționale între diferite instituții din ţară şi din străinătate.

Elevii AGORA au acces gratuit la fondul de carte şi periodice din biblioteca școlii, precum şi acces gratuit şi nelimitat la internet.

Biblioteca școlară dispune de un număr suficient de volume pentru fiecare dintre disciplinele cuprinse în planul de învăţământ, precum şi de abonamente la principalele reviste de specialitate.

Spațiile dedicate elevilor sunt corespunzătoare vârstei acestora și spiritului comunității Agora de a încuraja studiul și dezvoltarea talentelor proprii ale elevilor, interculturalismul și relațiile sociale:

  • clase mari și confortabile, laboratoare, biblioteca și media-room, săli de arte, muzică, de studiu individual și consiliere, sala de gimnastică interiora, sala de mese, sala de festivitati, birouri si locuri de intalnire;
  • mobilier modular, flexibil, care face posibilă abordarea diferențiata a elevilor de la o activitate la alta, scaune flexibile, ergonomice, protectoare pentru coloana vertebrală;
  • sistem de iluminat profesional cu lumina caldă-rece
  • computere, acces internet și retroproiectoare, table Smart.