Liceul Internațional Agora este o scoala modernă, care pune accent pe formarea de competenţe, pe cultivarea încrederii în sine, pe stimularea curiozităţii şi pe formarea abilităţilor de a învăţa să înveţi, pe dezvoltarea de atitudini pozitive. De aceea, pornind de la premisa că învăţarea este un proces continuu, dincolo de achiziţiile specifice fiecărei discipline de studiu, liceul Agora este o institutie care se adapteaza in mod continuu la cele mai noi principii educationale internationale.

Obiectivele Liceului Internațional Agora sunt realizate prin parcurgerea unui program şcolar complet care include un program educational inovativ caracterizat prin imbinarea curriculumului naţional cu cel international, activităţi de aprofundare si dezvoltare pe domenii de învăţare conform propriilor talente ale copiilor, cursuri pentru cultivarea şi dezvoltarea aptitudinilor individuale, activităţi extraşcolare.

Limbi de circulație internațională la standarde de înaltă calitate

Importanţa pe care Liceul Internațional Agora o acordă învăţării intensive a limbii engleze se reflectă în numărul de ore de studiu, în calitatea profesională a celor care predau şi în metodele şi resursele folosite. Prin predarea limbilor străine – engleză, franceză, germană, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză, greacă – urmărim să le dezvoltăm elevilor capacităţile de adaptare la contexte multiculturale diferite.

Educaţie individualizată centrată pe elev

  • Aplicăm teoria inteligenţelor multiple, practicată cu rezultate foarte bune în cele mai prestigiose instituții de învățământ din străinătate. În acest fel, valorificăm potenţialul individual al tuturor elevilor, le identificăm profilul de inteligenţă şi îi putem orienta spre acele domenii profesionale în care fiecare dintre ei poate fi performant.
  • Cluburile de artă şi cunoaştere au ca prim obiectiv să le ofere copiilor şansa de a-şi identifica talentele şi pasiunile şi de a-şi exersa aptitudinile astfel încât să se dezvolte plurivalent, folosindu-şi toate tipurile de inteligenţă. Cei care au identificat domeniile pentru care au un talent şi o pasiune deosebită au posibilitatea să le exploreze într-un mod aprofundat şi să ajungă la nivele de performanţă.
  • Practicarea mişcării şi a sportului este o componentă fundamentală a Curriculumului AGORA, cu un rol determinant în dezvoltarea copiilor. În viziunea noastră, sportul reprezintă nu doar o sursă de sănătate, ci şi un mijloc important de formare, de autocunoaştere, de încredere în sine şi de stimulare atât a spiritului de competiţie, cât şi a celui de echipă.

Dezvoltarea personală, socială și emoțională a copiilor și succesul în carieră

Liceul Internațional Agora oferă o educaţie pentru viaţă. De aceea, nu punem accent doar pe dezvoltarea IQ-ului, ci, în mod egal, pe dezvoltarea EQ-ului (coeficientul de inteligenţă emoţională, mai importantă pentru fericire şi echilibru decât inteligenţa în accepţiune clasică). Scopul nostru este acela de a-i introduce pe copii în coordonatele unui ethos marcat de empatie, reciprocitate, spirit civic, grijă, respect, politeţe, atitudini constructive, atitudini competitive coordonate – în câteva cuvinte, îi ajută să se

Dezvoltarea personală, socială și emoțională a copiilor

Liceul Internațional Agora oferă o educaţie pentru viaţă. De aceea, nu punem accent doar pe dezvoltarea IQ-ului, ci, în mod egal, pe dezvoltarea EQ-ului (coeficientul de inteligenţă emoţională, mai importantă pentru fericire şi echilibru decât inteligenţa în accepţiune clasică). Scopul nostru este acela de a-i introduce pe copii în coordonatele unui ethos marcat de empatie, reciprocitate, civilitate, grijă, respect, politeţe, atitudini constructive, atitudini competitive coordonate.

În societatea contemporană, cantitatea de informatii și cunoştinţele disponibile sunt incomensurabile, dar cu toate acestea învățământul tradițional nu pregătește noile generații de copii pentru a gândi critic și creativ, ci pentru a reproduce informaţie. Din dorinţa de a oferi copiilor noştri ceea ce nouă ne-a lipsit îi supra-saturăm cu activităţi educative extrașcolare (meditații, activități sportive sau artistice) uitând că aceşti copii au nevoie să creeze, să inventeze, să înfrunte riscuri, să învețe să fie liberi, independenți și responsabili, să se joace şi să se bucure de viaţă.

Sistemul educațional tradițional învaţă copiii să opereze cu elemente logice, dar nu-i antrenează să gândească critic, învaţă să rezolve probleme de matematică, dar nu ştiu să-şi rezolve propriile conflicte existenţiale, fac analiză matematică, dar sunt incapabili de analiza propriei vieţi.

Excesul de informaţie blochează bucuria de a trăi, generând mai târziu personalităţi fluctuante, instabile și nemulţumite. Astăzi copiii cunosc foarte multe despre lumea înconjurătoare și nimic despre lumea interioară. Educaţia este lipsită de elementul emoţional, producând generaţii de copii care trec prin școală, urmând ca, după ce și-au terminat studiile să caute direcții de dezvoltare personală, sau chiar profesională, pentru că descoperă că nu sunt cu adevărat pregătiți pentru viață.

Cu aceste concluzii ale specialiştilor în minte, Liceul Internațional Agora a început să predea elevilor săi și lecţia cum „să fii”, nu oricum ci empatic, „să devii”, nu orice/oricine, ci tu însuţi/însăţi, „să crezi” dar nu în orice/oricine, ci mai ales în tine și în idealurile tale, „să cunoşti”, dar mai ales să te cunoşti, în fine „să comunici”, dar nu oricum, ci asertiv. Așadar, înlocuim metodele informative cu cele formative, pregătindu-i pentru „a fi”, pentru a deveni cea mai bună versiune a lor.