Programele educaționale ale Școlii Gimnaziale Internaționale Agora sunt concepute pentru a dezvolta abilitățile și competențele esențiale pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor:

 • folosirea unui limbaj adecvat, dezvoltarea vocabularului în limba maternă și cel puțin două limbi de circulație internațională
 • competențe oratorice, capacitatea de a vorbi în public, folosind un limbaj non verbal și paraverbal adecvat, exprimându-se corect
 • concentrare, atenție și focalizare asupra informațiilor primite, dezvoltarea ascultării active a elevului, demonstrarea consolidării informațiilor percepute
 • participarea voluntară la activități complexe
 • demonstrarea cunoștințelor, a coordonării mentale, organizarea și structurarea informațiilor acumulate și a competențelor dobândite
 • dezvoltarea gândirii logice și critice asupra informațiilor și faptelor în vederea formării de opinii pentru a face judecăți și oferi sugestii
 • atingerea obiectivelor și țelurilor propuse
 • dezvoltarea creativității, inventivității și originalității
 • abilități motorii și artistice
 • abilități de leadership și lucru cu echipa, competențe specifice managementului situațiilor dificile, gestionarea sarcinilor și managementului carierei
 • abilități intrapersonale, empatie, cooperare