Nr.  28/ 04.03.2019

Anunț

Fundația Agora din Oradea, prin Școala Gimnazială Internațională Agora, scoate la concurs în data de 5 aprilie 2019 următoarele posturi de titulari:

  • 5 în învățământ preșcolar
  • 3 în învățământ primar.
  • 1 profesor religie ortodox[

Condițiile de desfășurare a concursului sunt cele impuse de OMECTS 5625 din 31.08.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar.

Concursul constă în inspecție specială la clasă și probă scrisă din didactica specialității în profilul postului didactic, potrivit programelor specifice pentru concurs, conform art. 254 alin 8din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Inspecţia specială la clasă în profilul postului didactic se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Nota obţinută la inspecţia specială la clasă are o pondere de 25% în media de repartizare. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.     Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă.

Informații și înscrieri:

Școala Gimnazială Internațională Agora

 str. Piața Tineretului, nr 8

 Loc. Oradea, jud. Bihor

 Tel. 0259427398

 e-mail: scoalaagora@gmail.com