În anul 2012, s-a născut Școala Internațională Agora, reunind copii din diferite părți ale lumii: Cehia, Polonia, Spania, Italia, Austria, Malta, Norvegia, Germania și, bineînțeles, România.
Pentru a ajunge la o comunicare mult mai rapidă și eficientă între copii de naționalități diferite, limbă de comunicare diferită, școala noastră a adoptat și studiul curriculum-ului internațional, limba de predare fiind limba engleză. Ținându-se cont de nivelul de cunoștințe de limba engleză al fiecărui copil în parte, aceștia au posibilitatea de a li se explica temele studiate și în limba română, dar obiectivul curriculum-ului internațional este ca limba de comunicare să fie limba engleză.
Curriculum-ul internațional este foarte bine structurat, ținând cont de nivelul de vârstă al elevilor, aceștia putând fi încadrați în Early Years (3-5 ani), Milepost 1 (5-7 ani), Milepost 2 (7- 9 ani), Milepost 3 (9-12 ani), Middle Years (12-15 ani).

Până în prezent, elevii Școlii Gimnaziale Internaționale Agora au parcurs mai multe Unit-uri (teme), din care copiii au asimilat multe informații care au o mare contribuție în dezvoltarea abilităților personale ale elevilor, participarea activă a acestora în viața cotidiană, dezvoltarea unei mentalități internaționale, dezvoltarea sentimentului național, dezvoltarea cunoștințelor generale, încurajarea modului de învățare și de abordare a lucrurilor necunoscute cărora să le facă față într-o situație anume.

Curriculum-ul internațional are o structură simplă, dar cuprinzătoare. Totul se bazează pe obiective clare care expun subiectul și tema ce va fi studiată, de la obiective de învățare (Learning Goal), la ținta urmărită (Learning Target), procesul de învățare (Learning Process), Entry Point (intrarea în unitatea ce urmează a fi studiată, care are un rol foarte important în captarea atenției elevilor), Knowledge Harvest (care are rolul de a dezvălui temele ce vor fi studiate), Explain the Theme (activitate ce impune implicarea profesorului coordonator de a ajuta elevii să vadă imaginea de ansamblu – Big Picture), Research Activity (este activitatea de investigare a temelor studiate în cadrul fiecărui Task – temă), Recording Activity (în cadrul acestor activități, fiecare elev are posibilitatea să povestească, să redea, să explice cunoștințele acumulate), Exit Point (ieșirea din activitate are două scopuri principale, acela de a ajuta copiii să aștearnă noile cunoștințe dobândite și acela de a sărbători faptul că le-au dobândit alături de profesori, colegi și familie).

Putem împărtăși din experiența noastră câteva Teme deja studiate în școala noastră:

Our world. The Environment – copiii au descoperit multe lucruri despre lumea în care trăim, spațiul geografic, despre floră și faună, născându-se în ei ideea că trebuie să protejăm planeta pentru generațiile următoare.

The magic toymaker. Toys and games – copiii au aflat că jucăriile vin în forme și mărimi diferite, dar toate au menirea de a ne bine dispune și de a ne ajuta să învățăm multe alte lucruri noi.
The things people do. Jobs – copiii au descoperit multitudinea de meserii pe care adulții le pot avea, învățând că fiecare meserie în parte are un rol important în viața oamenilor.

Seeing the light. Light and Dark – copiii au aflat că unde nu există lumină, nu poate exista viață, lumina fiind cea care ajută plantele să crească, cea care încălzește pământul și, totodată, cea care ne permite să vedem minunățiile pe care Mama Natură le-a creat.

Inventions that changed the world. How things work – copiii au descoperit invențiile ce au schimbat viața oamenilor de-a lungul istoriei.

They made a difference. Significant People – copiii au aflat că unii oameni și-au pus amprenta asupra omenirii influențând viețile noastre: de la oameni de știință la atleți, de la politicieni la compozitori, din toate categoriile sociale, din țări și rase diferite, de religii diferite, oameni ale căror idei sau realizări au influențat ireversibil umanitatea.

How humans work. Human body – copiii au realizat că întregul organism al omului, corpul uman, funcționează ca un „motor” care nu se oprește niciodată, care are nevoie de o atenție și o îngrijire deosebite pentru a funcționa și a rămâne sănătos.

Champions for change. Rulers and governments – copiii au descoperit că drepturile și libertățile oamenilor au fost dobândite cu greu, că locul nașterii democrației a fost orașul-cetate Atena, că lupta pentru obținerea dreptului la vot a fost lungă și acerbă și că trebuie să ni-l exercităm pentru a ne putea decide viitorul.

Here and now, there and then. Host country and Home country – folosind diagrama Venn, copiii au învățat despre deosebirile și asemănările geografice, culturale și politice dintre țările natale de unde aceștia provin și țara gazdă, România.

Roots, Shoots and Fruits. Plants – copiii au aflat că plantele există de peste 400 de milioane de ani chiar dinaintea apariției dinozaurilor, că acestea au un rol primordial în bunăstarea planetei și a oamenilor.

World Cup 2014 – All in one rhythm. World Cup 2014 – copiii au realizat că un simplu sport ca fotbalul poate uni țări și popoare, că trebuie să ne respectăm unii pe alții, indiferent de naționalitate, rasă, religie sau clasă socială, că trebuie să muncim în echipă, „într-un ritm”, pentru a ne atinge idealurile.

Express yourself. Feelings – copiii au dat frâu liber sentimentelor realizând că acestea sunt extrem de complicate și de schimbătoare, influențând comportamentul oamenilor și, în special, faptul că emoțiile nu provin de la inimă, ci de la mult mai complexul creier, cel care dictează inimii să bată mai tare sau mai repede, cel care ne face să simțim.